Naziv granskog saveza UNIVERZITETSKI SPORTSKI SAVEZ NOVOG SADA
Adresa saveza Lovćenska 16
Grad/Opština NOVI SAD
Telefo/Faks 021/450-188 lokal 140
Godina osnivanja 1997.
Sport UNIVERZITETSKI SPORT
   
Predsednik Marko Gušić
Generalni sekretar Aleksandar Nikodijević
Sekretar Branislav Tešić
Mejl adresa office@ussns.rs
Sajt www.ussns.rs
PIB 101661261
Matični broj 08098964

Podelite sadržaj